Vilkår for brug af hjemmesiden

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger denne hjemmeside

Dette er de vilkår og betingelser (“vilkår”), der regulerer forholdet mellem dig, vores kunde (benævnt “dig/du” i disse vilkår) og CIBT, Inc skatte-id 52-1631723, beliggende på 1600 International Drive, McLean, Virginia 22102 (“vi”), for brug af vores hjemmeside cibtvisas.com (vores hjemmeside). Brug af vores hjemmeside er inkluderet til at browse eller registrere for at brug vores hjemmeside. Læs disse vilkår for brug omhyggeligt, inden du begynder at bruge vores hjemmeside, da disse vil gælde for din brug af vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af dette til fremtidig reference. Ved at bruge vores hjemmeside bekræfter du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, må du ikke bruge vores hjemmeside.

Andre gældende vilkår

Vores privatlivspolitik angiver vilkårene for, hvordan vi behandler alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os, og den indeholder oplysninger om cookies på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside giver du dit samtykke til en sådan behandling og du vil blive garanteret at alle oplysninger som du har angivet er rigtige. Hvis du køber tjenester fra vores hjemmeside, gælder vores vilkår og betingelser for levering vilkår for brug for salget.

Ændringer af vilkårene

Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug ved at ændre denne side. Kontrollér venligst denne side løbende for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer, som vi har foretaget, da de er bindende for dig.

Ændringer af vores hjemmeside

Vi kan fra tid til anden opdatere vores hjemmeside og til enhver tid ændre indholdet. Vær dog opmærksom på, at alt indhold på vores hjemmeside kan være forældet på ethvert givent tidspunkt, og at vi er ikke forpligtede til at opdatere det. Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside eller eventuelt indhold på den vil være fri for fejl eller udeladelser.

Adgang til vores hjemmeside

Vores hjemmeside stilles gratis til rådighed Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside eller eventuelt indhold på den altid vil være tilgængeligt eller uden afbrydelser. Adgang til vores hjemmeside er tilladt på midlertidig basis. Vi kan suspendere, trække tilbage, afbryde eller ændre hele eller dele af vores hjemmeside uden varsel. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig, hvis vores hjemmeside på et hvilket som helst tidspunkt eller i enhver tidsperiode uanset årsag ikke er tilgængelig. Du er ansvarlige for at arrangere nødvendige adgang til vores hjemmeside. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores hjemmeside via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse vilkår for brug og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Din konto og adgangskode

Hvis du vælger, eller du forsynes med, en brugeridentifikationskode, adgangskode eller eventuelle andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive dem til eventuel tredjepart. Vi har ret til når som helst at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rimelige overbevisning har undladt at overholde en bestemmelse i disse vilkår for brug. Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du omgående underrette os på kundeservice eller ringe til +1 800-929-2428.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Vi er ejeren eller licenstageren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores hjemmeside og det materiale, der udgives på den. Disse værker er beskyttet af love og traktater om ophavsret over hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt. Du kan udskrive én kopi og downloade uddrag af enhver side(r) fra vores hjemmeside til personlig brug, og du kan henvise andre i din organisation til indhold, der er offentliggjort på vores hjemmeside. Du må ikke ændre de trykte eller digitale kopier af eventuelle materialer, som du har udskrevet eller downloadet på nogen måde og du må ikke bruge eventuelle illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller eventuel grafik separat fra eventuel ledsagende tekst. Vores status (og den for eventuelle identificerede bidragsydere) som forfatterne af indhold på vores hjemmeside skal altid anerkendes. Du må ikke bruge eventuel del af indholdet på vores hjemmeside til kommercielle formål uden at indhente en licens fra os eller vores licensgivere. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores hjemmeside i strid med disse vilkår for brug, ophører din ret til at bruge vores hjemmeside omgående og du skal efter vores valg, returnere eller tilintetgøre eventuelle kopier af de materialer, som du har lavet.

Ingen afhængighed af oplysninger

Indholdet på vores hjemmeside er kun forudsat til general information. Det er ikke beregnet som rådgivning, som du kan basere dine handlinger på. Du må søge om faglig rådgivning eller speciel rådgivning inden du foretager, eller afstår fra en eventuel handling på baggrund af indholdet på vores hjemmeside. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside, fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende, om at indholdet på vores hjemmeside er korrekt, fuldstændigt eller opdateret.

Begrænsning af vores erstatningsansvar

Intet i disse vilkår for brug udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller vores svig eller svigagtige vildledning eller ethvert andet erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til amerikansk lovgivning. I det omfang det er tilladt ved lov, udelukker vi alle betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, som kan gælde for vores hjemmeside eller eventuelt indhold på den, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for nogen bruger for tab eller skade, uanset om i kontraktforhold, uden for kontraktforhold (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde, selvom dette kunne forudses, der opstår under eller i forbindelse med:

  • brug af, eller manglende evne til at bruge, vores hjemmeside, eller
  • brug eller afhængighed af indhold, der vises på vores hjemmeside.

Hvis du er en erhvervsbruger, bedes du være opmærksom på, at vi ikke er erstatningsansvarlige for:

  • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter
  • forretningsafbrydelse
  • tab af forventede besparelser
  • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme, eller
  • eventuelt indirekte tab eller følgetab eller -skade.

Hvis du er en forbruger, bedes du være opmærksom på, at vi kun levere vores hjemmeside til privat brug og hjemmebrug. Du accepterer, at du ikke vil bruge vores hjemmeside til kommercielle eller forretningsmæssige formål og vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsforstyrrelse eller tab af forretningsmulighed. Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret denial-of-service-angreb eller andet teknisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsretligt beskyttet materiale på grund af din brug af vores hjemmeside eller din download af eventuelt indhold på den, eller på eventuel hjemmeside linket til den. Vi påtager os intet erstatningsansvar for indholdet af hjemmesider, der er linket til vores hjemmeside. Sådanne links bør ikke fortolkes som godkendelse af os af de pågældende linkede hjemmesider. Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Forskellige begrænsninger og udelukkelser af erstatningsansvar gælder for erstatningsansvar, som følger af leveringen af eventuelle tjenester til dig, hvilket fremgår af vilkår for brug.

Vira

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside vil være sikker eller fri for fejl eller virus. Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, dine computerprogrammer og din platform således, at du kan få adgang til vores hjemmeside. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware. Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at indføre virus, trojans , worms, logic bombs eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, hvorpå vores hjemmeside opbevares eller eventuel server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Vi indberetter enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi samarbejder med de pågældende myndigheder ved at afsløre din identitet for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til at bruge vores hjemmeside ophøre omgående.

Link til vores hjemmeside

Du kan linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det. Du må ikke oprette et link på en sådan måde, at du foreslår eventuel form for tilknytning eller godkendelse fra vores side, hvor ingen findes. Du må ikke oprette et link til vores hjemmeside på nogen hjemmeside, der ikke ejes af dig. Vores hjemmeside må ikke indrammes på nogen anden hjemmeside, og du må heller ikke oprette et link til nogen del af vores hjemmeside andet end startsiden. Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække tilladelse til at linke uden varsel. Hvis du ønsker at gøre brug af eventuelt indhold på vores hjemmeside ud over det ovenfor angivne, bedes du kontakte kundeservice.

Tredjepartslinks og ressourcer på vores hjemmeside

Hvis vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer leveret af tredjeparter, leveres disse links kun til orientering. Vi har ingen kontrol over indholdet på de pågældende hjemmesider eller ressourcer.

Gældende lov

Eventuel tvist, der opstår i forbindelse med denne aftale, behandles i henhold til Federal Trade Commissions-love, og begge parter accepterer og giver deres samtykke til at underkaste sig enekompetencen og værnetinget, der gælder for de statslige domstole i Virginia, beliggende i Fairfax County, Virginia, eller de føderale domstole i Northern District of Virginia.

Kontakt os

For at kontakte os bedes du sende en e-mail til kundeservice.