Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne privatlivspolitik gælder for CIBT Inc., dets datterselskaber og alle mærker inden for CIBT's brandportefølje (samlet under 'CIBT', 'vi', 'vores' eller 'os'). CIBT er engageret i at give vores kunder en fremragende service. Som led i denne forpligtelse tager vi den tillid, vores kunder og besøgende har til os, meget alvorligt. Vi anerkender, at det er vores ansvar at beskytte dit privatliv og at informere dig om vores informationsopsamlingspraksis gennem vores privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik beskriver:

 • De oplysninger, vi indsamler
 • Hvordan oplysningerne, vi indsamler, bruges
 • CIBT's EU-GDPR-overensstemmelseserklæringer
 • CIBT's EU-USA Privacy Shield-erklæring og ansvarlighed for videre overførsler
 • Hvordan vi indsamler oplysninger
 • Hvordan CIBT beskytter dine oplysninger
 • Hvordan man kan fravælge videre kommunikation
 • Sådan kontaktes CIBT
 • Links til andre hjemmesider
 • CIBT's holdning til indsamling af personlige oplysninger fra børn
 • Ansvarsfraskrivelse

CIBT forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne privatlivspolitik. Hvis vi foretager revisioner, der ændrer måden vi indsamler, bruger eller deler personlige oplysninger på, vil vi informere om disse ændringer i denne privatlivspolitik. Du bør regelmæssigt gennemgå denne privatlivspolitik, så du kan holde dig opdateret om vores nyeste politikker og praksis. Vi noterer den effektive dato for den seneste version af vores privatlivspolitik i slutningen af denne privatlivspolitik.

De oplysninger, vi indsamler

Når du bruger vores hjemmesider og/eller vores tjenester kan vi indsamle og anmode om oplysninger fra dig, som fx dit navn, titel, firma, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og servicebetalingsoplysninger.

Hvis CIBT behandler dit visum- eller indvandringsspørgsmål, kan der anmodes om supplerende oplysninger i ansøgningsskemaet for destinationslandet. Disse ekstra elementer kan omfatte emner som fx dine personlige og familieoplysninger, uddannelsesmæssige baggrund, beskæftigelseshistorie, rejsehistorie og økonomiske optegnelser. Som krævet af relevante visum- eller statslige myndigheder kan sådanne følsomme oplysninger omfatte etnicitet, race, religion, fagforeningsmedlemskab, sundhedsrelateret information, biometri og information om kriminel historie.

Andre oplysninger, vi indsamler, kan omfatte markedsførings- og web-interaktionsoplysninger såsom:

 • data fra marketingstilmeldingslister, forbrugerundersøgelser eller offentligt tilgængelige oplysninger.
 • Unikke id'er, såsom en cookie, der er placeret på en computer, mobil- eller enheds-id'er.
 • Internet Protocol-adresse ('IP-adresse')
 • Oplysninger om en enhed, som fx oplysninger indeholdt i HTTP-overskrifter eller andre internetoverførselsprotokolsignaler, browser- eller enhedstype og version, operativsystem, brugeragentstrenge og oplysninger om eller fra tilstedeværelsen eller brugen af 'apps' på mobilenheder.
 • Den/de websøgningsterm/-er en forbruger har brugt til at lokalisere og navigere til et websted.

Hvordan information bruges

Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til nogen tredjeparter. Derudover deler CIBT ikke oplysningerne med nogen tredjepart, medmindre andet er angivet i denne privatlivspolitik.

CIBT kan dele personlige oplysninger med tredjeparter af følgende grunde:

 • Til at udfylde din anmodning om visum, dokumentgodkendelse eller indvandringsproces for om nødvendigt at yde visum og indvandringstjenester til dig og din familie, herunder offentliggørelse til offentlige organer i form af ansøgninger, fotografier og ansøgninger til visumanmodninger og/eller indvandringsydelser. Dette kan omfatte levering af følsomme data, der kræves til anmodning om indvandringsprocesser, til Visa-applikations center, logistik- og applikationssupportfirmaer, invitationer og / eller oversættere / advokater.
 • Dele data med virksomheder, der yder tjenester til at hjælpe os med vores forretningsaktiviteter i forbindelse med opfyldelse af visum- og indvandringsanmodninger. Enhver deling af data er underlagt både EU-US Privacy Shield og EU-GDPR-krav beskrevet nedenfor.
 • For at forbedre vores produkter og tjenester, yde overlegen kundeservice og identificere markedsmuligheder.
 • Som krævet ved lov som svar på anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder opfyldelse af nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav.

CIBT kan også bruge oplysningerne til at kommunikere direkte med dig via undersøgelse, e-mail eller direkte mail, for eksempel for at informere dig om nyhedsværdige emner og kommende begivenheder, som kan være af interesse for dig, eller at give dig besked om din visum- eller pasanmodning eller indvandringssag. Vi kan også bruge din e-mailadresse til at sende dig påmindelser om udløb af visum, pas eller indvandringsstatus. Hvis du vil ophøre med at modtage disse oplysninger, henvises der til afsnittet om at framelde sig yderligere kommunikation nedenfor.

EU Global Data Protection Regulation (GDPR) overensstemmelseserklæringer

Lovlig grund til indsamling af personlige oplysninger: CIBT indsamler og behandler personlige oplysninger for at kunne opfylde din visum-, pas-, dokumentgodkendelse eller anmodning om indvandringsproces og vores kontrakt med dig. Disse oplysninger indsamles og behandles i overensstemmelse med lokale love, herunder GDPR-regler i Den Europæiske Union. For de personer, som GDPR gælder for, indsamles og behandles generelle personlige oplysninger på grundlag af kontrakten, der er dannet eller skal dannes mellem os, men de yderligere følsomme personoplysninger indsamles og behandles under lovligt grundlag for samtykke. Ved at placere ordren og give dit samtykke giver du CIBT følgende rettigheder:

 • Retten til at indsamle dine personlige oplysninger
 • Retten til at behandle dine personlige oplysninger
 • Retten til at dele dine personlige oplysninger med tredjepartsudbydere og offentlige enheder efter behov, såsom regeringsmyndigheder, visumansøgningscentre,  logistik- og applikationssupportfirmaer, invitationer og / eller oversættere / advokater, der er relevante for din anmodning om tjenester.

Du opretholder retten til at tilbagekalde samtykke til enhver tid./p>

Retten til at få dine personlige oplysninger slettet: På ethvert tidspunkt har du ret til at anmode om, at CIBT sletter de personlige oplysninger, du har givet os. Så sletter CIBT alle data, så længe det er tilladt i henhold til love og bestemmelser i de lande, hvor vi opererer. Du kan anmode om dette ved at clicking here Følgende vil så ske:

 • CIBT vil anerkende din anmodning.
 • CIBT vil gennemgå din specifikke anmodning og dens oprindelsesland og afgøre, om vi har lov til at forpligte anmodningen.
 • CIBT vil da enten:
  • informere dig om, at dine oplysninger er blevet fjernet fra vores systemer, eller
  • informere dig om den dato, hvor CIBT lovligt har tilladelse til at fjerne disse data fra vores systemer i betragtning af typen af disse oplysninger og oprindelseslandet.

Retten til at få adgang til dine personlige oplysninger: Du har på ethvert tidspunkt ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, som CIBT har om dig. For at anmode om adgang til dine oplysninger kræves der personlig tilstedeværelse på en CIBT-lokalitet med et offentligt id. Når ansøgerens identitet er blevet godkendt, fremlægger CIBT dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores politikker.

International overførsel af dine personlige oplysninger: Dine oplysninger kan muligvis overføres uden for EU-regionen til regeringsmyndigheder og  logistik- og applikationssupportfirmaer i de lande, som du har anmodet om rejsedokumentation i for at kunne behandle din serviceanmodning. Sådanne lande har muligvis ikke databeskyttelseslove svarende til lande i EU. Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver fortrolige, når de overføres til sådanne lande. Du kan til enhver tid inddrage dit samtykke, men hvis samtykket trækkes tilbage før leveringen af tjenesten, da vil vi ikke kunne gennemføre leveringen af ydelserne.

Klager til tilsynsmyndigheden: Hvis du mener, at vi har overtrådt dine rettigheder under GDPR, kan du klage til databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor du bor, eller til den ledende tilsynsmyndighed på https://ico.org.uk/concerns/ eller på telefon +44 303 123 1113

Overholdelse af EU-USA Privacy Shield og ansvarlighed for videre overførsler

CIBT overholder EU-USA Privacy Shield-rammebestemmelser og Schweiz-USA Privacy Shield-rammebestemmelser som angivet af US Department of Commerce angående indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger overført fra EU og Schweiz til USA. CIBT har certificeret til handelsministeriet, at det overholder Privacy Shield-principperne. For at lære mere om Privacy Shield og for at se vores certificering kan du besøge http://www.privacyshield.gov.

Hvis CIBT overfører personlige data omfattet af denne privatlivspolitik til en tredjepart, der optræder som registeransvarlig, vil CIBT gøre det i overensstemmelse med enhver meddelelse, der er givet til personerne af disse data samt ethvert samtykke, de har givet, og kun hvis tredjepart har givet CIBT kontraktmæssige forsikringer om, at denne vil (i) behandle personoplysningerne i begrænsede og specificerede tilfælde i overensstemmelse med ethvert samtykke fra de pågældende personers data (ii) give mindst samme beskyttelsesniveau som krævet af Privacy Shield-principperne og underrette os, hvis dette ikke kan gøres, (iii) ophøre med behandling af personoplysningerne eller træffe andre rimelige og passende skridt for at afhjælpe, hvis denne tager en sådan beslutning. Hvis CIBT har kendskab til, at en tredjepart, der fungerer som registeransvarlig, behandler personoplysninger, der er omfattet af denne privatlivspolitik, på en måde, der strider mod principperne om beskyttelse af personlige oplysninger, så træffer CIBT rimelige foranstaltninger for at forhindre eller standse sådan behandling.

Med hensyn til CIBT-agenter overfører CIBT kun de personlige oplysninger, der er omfattet af denne privatlivspolitik, der kræves for, at en agent skal kunne levere den ønskede vare eller tjeneste til CIBT. Desuden vil CIBT (i) kun tillade agenten at behandle sådanne personlige oplysninger i begrænset og specifikt øjemed, (ii) kræve, at agenten giver mindst samme niveau af beskyttelse af privatlivets fred som krævet af Privacy Shield-principperne, (iii) træffe rimelige og passende foranstaltninger for at sikre, at agenten effektivt behandler de overførte personlige oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med CIBT-forpligtelserne i henhold til principperne om beskyttelse af personlige oplysninger, og (iv) kræve, at agenten meddeler CIBT, hvis denne ikke længere kan opfylde sin forpligtelse til at levere det samme beskyttelsesniveau som krævet af de principper, der beskytter privatlivets fred. Når CIBT modtager meddelelse fra en agent om, at denne ikke længere kan opfylde sin forpligtelse til at levere det samme beskyttelsesniveau som krævet af Privacy Shield-principperne, så træffer CIBT rimelige og passende foranstaltninger for at stoppe og afhjælpe uautoriseret behandling.

CIBT er fortsat ansvarlig under Privacy Shield-principperne, hvis en agent behandler personoplysninger, der er omfattet af denne privatlivspolitik, på en måde, der er uforenelig med principperne om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre CIBT ikke er ansvarlig for den begivenhed, der forårsager skaden.

Hvis CIBT overfører personlige data til en af sine tilknyttede enheder inden for sin koncerngruppe, vil CIBT træffe foranstaltninger for at sikre, at sådanne personoplysninger beskyttes inden for det samme beskyttelsesniveau, som Privacy Shield-principperne kræver.

Anvendelse, fuldbyrdelse og ansvar

CIBT har mekanismer på plads, der er designet til at sikre overholdelse af principperne om beskyttelse af personlige oplysninger. CIBT foretager en årlig selvvurdering af forbrugerens personoplysninger for at verificere, at de attester og påstande, som selskabet har foretaget om praksis for privatlivets fred, er rigtige, og at selskabets privatlivspraksis er blevet implementeret som repræsenteret og i overensstemmelse med principperne om beskyttelse af privatlivets fred.

Forbrugerne kan indgive en klage vedrørende CIBT's behandling af deres personoplysninger. CIBT vil tage skridt til at afhjælpe problemer som følge af påståede manglende overholdelse af principperne om beskyttelse af personlige oplysninger. Forbrugerne kan kontakte CIBT som angivet nedenfor om klager vedrørende virksomhedens personlige oplysninger om forbrugere.

Hvis en forbrugers klage ikke kan løses gennem CIBT's interne processer, samarbejder CIBT med JAMS i henhold til JAMS' internationale mæglingsregler, som findes på JAMS' hjemmeside på http://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. JAMS-mægling kan påbegyndes som fastsat i de relevante JAMS-regler. Efter konfliktløsningsprocessen kan JAMS eller forbrugeren henvise sagen til US Federal Trade Commission, som har undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser vedrørende Privacy Shield over CIBT. Under visse omstændigheder kan forbrugerne også påberåbe sig bindende voldgift for at behandle klager over CIBT's overholdelse af principperne om beskyttelse af personlige oplysninger.

CIBT's overholdelse af Privacy Shield-principperne er underlagt Federal Trade Commission's undersøgelses- og fuldbyrdelsesbeføjelser.

Hvordan vi indsamler oplysninger

Vi kan indsamle oplysninger fra dig på følgende måder:

 • Ved at spørge: Vi kan indsamle personlige oplysninger fra dig ved at bede om at give dem til os. CIBT indsamler kun oplysninger, der er nødvendige for at hjælpe os med at levere den service, du anmoder om.
 • Cookies: CIBT bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der ligger på din computer for at identificere dig som en unik bruger. Cookies kan også give os mulighed for at spore din status eller fremskridt, når du anmoder om vores tjenester eller oplysninger. CIBT anvender tredjeparts-cookies til at udføre funktioner på vores vegne, såsom dataanalyse og marketingassistance. De data, vi giver dem, er anonyme og afslører ikke specifikke, personlige oplysninger relateret til vores kunder. Disse data bruges til specifikke funktioner, der kræver bred brugerstatistik, som bidrager til at forbedre den samlede CIBT-kundeoplevelse. Hvis du vælger, kan du indstille din browser til at afvise cookies, eller du kan manuelt slette individuelle eller alle cookies på din computer ved at følge browserens fremgangsmåde. Men hvis din browser er indstillet til at afvise cookies, eller du manuelt sletter cookies, kan du få problemer med at få adgang til og bruge nogle af de sider og funktioner, der aktuelt er på hjemmesiden, eller vi måske sætter på hjemmesiden i fremtiden. Vi reagerer ikke på browseres 'spor ikke-signaler', men vi fortsætter med at overvåge relevant lovgivning og politikopdateringer og justere vores 'spor ikke-strategi' efter behov.
 • Web-beacons: Et web-beacon er en elektronisk fil på en webside, der giver os mulighed for at tælle og genkende brugere, der har besøgt denne side. Et web-beacon kan blandt andet bruges i en HTML-formateret e-mail til at bestemme svar på vores kommunikation og måle deres effektivitet. Hvis du fx får en e-mail fra os og klikker på et link i den for at gå til hjemmesiden. Du kan generelt undgå web-beacons i en e-mail ved at slukke HTML-visning og kun vise tekstdelen af din e-mail.
 • Webserverlogfiler: Webserverlogfiler er optegnelser over aktivitet, der er oprettet af den computer, der leverer de websider, du beder om til din browser. For eksempel kan en webserverlogfil gemme det søgeord, du indtastede, eller det link, du klikkede på, for at bringe dig websiden. Webserverlogfilen kan også optage oplysninger om din browser, fx din IP-adresse og de cookies, serveren indstiller i din webbrowser.

Beskyttelse af dine oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger, som vi modtager fra dig, er af afgørende betydning for CIBT. Selvom der altid er en risiko forbundet med overførsel af information via internettet, så stræber vi efter at beskytte personlige oplysninger, som vi modtager fra dig via vores hjemmeside, mod misbrug. CIBT-data er beskyttet af industriens godkendte TLS-teknologi, Transport Layer Security. TLS er den mest udbredte sikkerhedsprotokol, der anvendes i dag, og bruges til webbrowsere og andre applikationer, der kræver, at data udveksles sikkert via et netværk. Denne teknologi sikrer sikker overførsel af alle data, herunder personlige og kreditkortoplysninger. Ved at træffe sådanne foranstaltninger kan CIBT-kunder føle sig sikre på, at deres data beskyttes, når de bruger vores hjemmeside.

Sletning af dine oplysninger

Vi sletter normalt personlige data inden for 90 dage efter vores tjenester afsluttes. Vi vil dog bevare og bruge dine oplysninger som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, revisionsbehov for regeringen, løse problemer og håndhæve vores aftaler. I slutningen af denne periode kan vi efter eget skøn destruere sådanne personlige oplysninger uden at give dig varsel.

Hvordan man kan fravælge videre kommunikation

Vi giver brugerne mulighed for at fravælge at modtage yderligere meddelelser fra os efter deres anmodning. For at fravælge yderligere kommunikation kan du kontakte os via e-mail hos info@visumservice.dk eller ringe på +45 70 27 26 27

Sådan kontaktes CIBT

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, kan du kontakte CIBT's kundeservice via e-mail hos info@visumservice.dk eller ringe på +45 70 27 26 27 eller den databeskyttelsesansvarlige via e-mail på gdpr.response@cibt.com.

Links til andre hjemmesider

Dette websted kan indeholde links til andre websteder. CIBT er ikke ansvarlig for fortrolighedspraksis eller indhold af sådanne websteder. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikkerne for disse hjemmesider, inden du sender personligt identificerbare oplysninger til tredjepart. Oplysninger indsamlet af tredjepart er ikke underlagt denne privatlivspolitik. Ethvert link til et websted ejet af en tredjepart udgør ikke accept, godkendelse, tilknytning, sponsorering eller tilknytning til dette websted, medmindre det specifikt er angivet.

Webstedet kan indeholde social medie-funktioner, såsom Facebook-knappen 'Synes godt om' og widgets, såsom knappen 'Del dette' eller interaktive mini-programmer, der kører på hjemmesiden. Disse funktioner kan registrere din IP-adresse, hvilken side du besøger på hjemmesiden og kan indstille en cookie for at aktivere funktionen korrekt. Sociale medier og widgets hostes enten af en tredjepart eller direkte på hjemmesiden. Dine interaktioner med disse funktioner styres af den privatlivspolitik, som firmaet leverer.

Personlige oplysninger fra børn

Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under 18 år. Som forælder eller værge skal du ikke lade dine børn indsende personlige oplysninger uden din tilladelse.

Ansvarsfraskrivelse

Mens vi gør alt for at give nøjagtige oplysninger, ændres rejsevisum- og paskrav hele tiden, og der kan være en forsinkelse, før vi bliver underrettet om sådanne ændringer. Derfor kan vi ikke altid garantere fuldstændig nøjagtighed. Behandlingstider og afgifter er udelukkende vejledende og kan ikke garanteres. Hvor 'intet' rejsevisum er angivet, anbefaler vi, at disse oplysninger bekræftes af transportøren og den relevante ambassade eller konsulat. CIBT anbefaler, at man skaffer sig rejsevisum inden rejsen. Hvor der gives oplysninger om rejsevisum ved ankomst, anbefaler vi altid bekræftelse af disse oplysninger med flyselskabet og ambassaden eller højkommissionen før rejsen. Rejsearrangementer bør ikke bekræftes, inden visum eller pas udstedes, medmindre det er specifikt nødvendigt for konsulatet. I sådanne tilfælde bør der foretages refusionsordninger.

Hvis du køber tjenester fra vores websted, gælder vores leveringsbetingelser Vilkår for brug for salget.